Özel güvenlik Olmak için Adli sicil

Özel güvenlik Olmak için Adli sicil, ögg adli sili  nasıl olmalı, özel güvenlik görevlisi adli sicili, özel güvenlik olmak için sicil nasıl olmalı, özel güvenlik adli sicil gerekli, ögg adli sicil temiz mi olmalı

Taksirli suçlar hariç ,aşağıdaki suçlardan birinden ceza alanlar ile hakkında kovuşturması devam edenler özel güvenlik görevlisi olamazlar.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Share